Entorns VEO VEOs Actuals Exemple VEO

ENTORNS VEO

Visionat Especial d’Obres

Es tracta de plataformes professionals de visionat d'obres audiovisuals per Internet a les que només poden accedir usuaris autoritzats.

Totes aquestes plataformes tenen el seu propi domini, estan restringides al col·lectiu professional per al qual han estat creades i tenen els continguts audiovisuals per als quals el productor ha autoritzat la seva publicació i visionat.

Qualsevol plataforma VEO funciona amb una sèrie de premisses: seguretat, qualitat i estalvi de costos.

SEGURETAT

Cada usuari disposa d'un codi personal a qui només se li permetrà l'accés des d'un nombre determinat d'IPs.

Cada obra tindrà el nombre de visionats que el productor determini per a cada codi d'usuari.

En tot moment es mostra i es guarda informació del codi d'usuari i IP des de la qual s'està fent el visionat.

Visionat en streaming real que no deixa copia al disc dur de l'ordinador des del qual s'està veient.

En no fer ús d'un suport físic, tipus DVD, s'eviten les possibles còpies no autoritzades pel titular dels drets

QUALITAT

Els continguts estan digitalitzats en diverses qualitats de manera que l'usuari podrà triar la qualitat més adequada a l'ample de banda de la línia des de la qual està realitzant el visionat.

Hi ha la possibilitat del visionat en streaming dinàmic, amb el que serà el propi sistema el que anirà escollint de forma automàtica, durant la reproducció, la qualitat més adequada a l'ample de banda que tingui la línia de comunicacions en aquest moment.

Aquesta qualitat, actualment, està supeditada a l'ample de banda de les línies telefòniques, des d’EGEDA s'aniran adequant els continguts digitalitzats en funció de l'increment de la velocitat d'aquestes. 

COSTOS

Aquest sistema suposa un estalvi considerable de costos al productor, en no haver de produir i enviar còpies físiques de la seva pel·lícula a tots aquells usuaris que han de visionar l'obra.

© Copyright 2011. Contacte
egeda